Cyfrifwyr Siartedig Ardystiedig DMB Davies

HMRC

Tri bos Tri boi da

Association of Chartered Certified Accountants

Mae gan Dai Davies (ACA) flynyddoedd o brofiad yn y byd cyfrifyddiaeth ar ôl iddo gymhwyso fel Cyfrifydd Siartedig ym 1979 a rhedeg ei gwmni ei hun ers 1992. Wedi rhedeg fferm y teulu, mae Dai yn deall y sialens a'r cyfleoedd sydd ym myd busnesau bach heddiw, yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig. Mae Dai, yn ogystal a bod yr uwch bartner o'r cwmni, yn aelod parchus o'r gymuned leol.

Ymunodd John Evans (ACCA) â'r cwmni ym 1994 ar ol gweithio gyda chwmni arall yng Nghaerfyrddin am saith mlynedd. Cymro ydy John ac mae'n fab i ffarmwr. Mae ganddo wybodaeth eang am amaethyddiaeth a materion ffermio. Mae gan John brofiad o ddelio gyda masnachwyr a chyfrifon partneriaid.
Ymunodd Julian Harries (FCCA) a'r cwmni ym mis Medi 1993 yn fuan ar ôl iddo gymwysoli fel Cyfrifydd Siartedig Ardystiedig. Eto, mae Julian yn fab i ffarmwr. Cyn ymuno roedd yn gweithio gyda chwmni bach yn Hwlffordd a Phenfro am dair mlynedd. Mae ganddo brofiad â chwmniau cyfyngedig a gwaith archwilio. Mae hefyd yn cynnig gwasanaeth cynghorol yn ymwneud â systemau gwybodaeth dechnolegol.

Cysylltwch â ni | ©2007 DMB Davies Limited--Broyan House Priory Street Cardigan Ceredigion SA43 1BZ--Company no. 5583231